Gminna Rada Pożytku Publicznego 2021-2023

Na podstawie uchwały nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Wołomina zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Wołomin, do wzięcia udziału w zebraniu organizowanym w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 17.00 (Urząd Miejski w Wołominie, sala 106) celem wyboru swych przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.