Informacja MZDW dotycząca rozbudowy DW 634

Informacja MZDW dotycząca rozbudowy DW 634

Ruszyły prace przy rozbudowie drogi 634 w Wołominie i Kobyłce. Drogowcy rozpoczęli już pierwsze prace przygotowawcze niezbędne do realizacji inwestycji na odcinku od ul. Orląt Lwowskich w Kobyłce do skrzyżowania z al. Niepodległości w Wołominie.

Po przebudowie droga 634 zyska dodatkowy pas ruchu do obsługi nieruchomości, a piesi i rowerzyści chodniki i ciąg pieszo-rowerowy. Aby poszerzyć pas drogowy pod dodatkową jezdnię wykupionych zostało 250 działek za kwotę blisko 8,7 mln zł.
Niezbędna jest również wycinka kolidującej z inwestycją zieleni. Drzewa, które nadają się do przesadzenia zostaną przesadzone w miejsca wskazane przez lokalne samorządy a po przebudowie wzdłuż drogi w ramach kompensacji zostanie nasadzona nowa zieleń. W celu ochrony jak największej ilości drzew, z inicjatywy Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina odbyło się spotkanie z projektantem, który ponownie dokona szczegółowej analizy wszystkich branż, sieci, kolizji oraz technologii wykonywania robót i warunków technicznych posadowienia i wykonania infrastruktury technicznych urządzeń podziemnych oraz układu komunikacyjnego.
Należy pamiętać, że droga to nie tylko warstwy bitumiczne ułożone na powierzchni. To również cala infrastruktura podziemna tj. sieci energetyczne, teletechniczne oraz sieci wodno-kanalizacyjne. Realizując nasze inwestycje drogowe dokładamy wszelkich starań aby chronić środowisko, jednak konieczność poszerzenia pasa drogowego w wielu przypadkach wymaga m.in. wycinki drzew i pozyskania dodatkowych nieruchomości.

Źródło: profil Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (bezpośredni link do wpisu)