Informacje w sprawie drzew podczas przebudowy DW634

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Gmina Wołomin robi wszystko, by ochronić maksymalną liczbę drzew podczas przebudowy DW634 jednocześnie nie negując inwestycji, która jest niezbędna dla dalszego rozwoju naszej gminy.
– Zgodnie z ustaleniami ze spotkań z dn. 23 listopada br. w terenie została przeprowadzona dodatkowa analiza projektu, podczas której omówiliśmy możliwość zachowania poszczególnych drzew.
– Zaproponowaliśmy wsparcie współpracującego z nami eksperta ds. ochrony drzew, aby zadbać w sposób szczególny o te drzewa w pasie inwestycji, które znajdują się na terenie naszej gminy.
– Podczas sesji w dn. 30 listopada br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego, która pozwoli nam przeznaczyć 28 tys. zł na sporządzenie dokumentacji dendrologicznej – podstawy do dalszych wniosków do inwestora i rozmów z wykonawcą.
– Zgodnie z podjętą uchwałą przeznaczymy dodatkowe 2 tys. zł na przesadzenie 25 młodych drzew z terenu objętego inwestycją.
– Jesteśmy w porozumieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie znacznego zwiększenia liczby nasadzeń zastępczych.
– Jesteśmy również po spotkaniu z p.o. Zastępcy Prezesa SBM panem Marcinem Szewczykiem, który popiera nasze działania w sprawie zachowania drzew przy jednoczesnym zachowaniu zaprojektowanych parkingów, ścieżek rowerowych i chodników.

Nie wszystkie drzewa będzie można zachować. Część drzew np. topole rosnące w pasie inwestycji zostaną usunięte, co jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Wycinka topoli rozpocznie się wkrótce. W sprawie pozostałych drzew toczymy merytoryczne rozmowy z inwestorem i wykonawcą. Tak jak zaznaczyłam wcześniej o wszystkim będę informowała na