Inwestycje województwa mazowieckiego na terenie gminy Wołomin

Inwestycje województwa mazowieckiego na terenie gminy Wołomin

Rok 2020 rozpoczynamy od ważnych informacji na temat inwestycji drogowych na terenie Gminy Wołomin.

Dojazd do węzła „Wołomin” – budowa DW nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” (tak zwany „łącznik do S8”). Ogłoszony przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przetarg na roboty budowlane zostanie otwarty 31.01.2020 r. (pierwotnie miało to nastąpić już 7.01.2020 r.) w związku z dużą ilością pytań do przetargu od potencjalnych wykonawców.

Na etapie planowania i opracowywania projektów są jeszcze inne, ważne dla mieszkańców Gminy inwestycje:

  • Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 634 i 635 (ul. Szosy Jadowskiej z Al. Niepodległości) w Wołominie. Inwestor MZDW w Warszawie podpisał umowę z Wykonawcą prac projektowych dnia 31.10.2019 r. Termin wykonania prac projektowych to 18 miesięcy.
  • Przebudowa i rozbudowa DW 635 na odcinku od ul. Łukasiewicza/Głowackiego do ul. Nowa Wieś w Wołominie. Przewidywany termin opracowania projektu i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to I kwartał 2020 r.

Na bieżąco monitorujemy i będziemy informować o tych ważnych dla mieszkańców inwestycjach, które mają newralgiczne znaczenie dla skutecznego skomunikowania drogowego na terenie gminy i przyczynią się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale również poprawią komfort życia.