Jubileusz 60-lecia Wołomińskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

60 lecie jubileuszu klubu seniora

26 października Wołomińskie Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodziło  jubileusz 60-lecia . To ponad pół wieku budowania pięknej wspólnoty. Gratulujemy całego okresu aktywnej działalności i wielu zrealizowanych przedsięwzięć skierowanych do seniorów z gminy Wołomin.

Nasi Seniorzy chcą i są aktywni. Dają tego dowód angażując się w życie społeczne w naszym mieście. Codziennie pokazują nam, że pozytywne nastawienie do życia nie mija z wiekiem.

Z serca życzymy wszystkim naszym Członkom Klubu zdrowia, pogody ducha, a także wsparcia i życzliwości ze strony otoczenia.