Kolejne 102 laptopy dla gminnych szkół

zdjęcie z podpisania umowy na zakup laptopów dla gminnych szkół. Na zdjęciu 4 osoby - burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, zastepca burmistrza Wołomina Łukasz Marek, naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz przedstawiciel firmy, która będzie dostarczać laptopy

W związku z przedłużającym się stanem epidemii i koniecznością kontynuowania przez uczniów nauki zdalnej podjęto decyzję o zmodyfikowaniu zakresu projektów edukacyjnych i zakupie dodatkowych laptopów z oprogramowaniem dla gminnych szkół.

45 laptopów zostanie zakupionych z projektu „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”. Laptopy trafią do następujących szkół:

  • SP1 – 8 laptopów
  • SP2 – 8 laptopów
  • SP3 – 9 laptopów
  • SP7 – 9 laptopów
  • SP w Czarnej – 2 laptopy
  • SP w Zagościńcu – 9 laptopów

Razem 45 laptopów za ponad 160 tysięcy złotych.

57 laptopów zostanie kupionych w ramach projektu „Szkoły Przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”. Laptopy trafią do:

  • SP4 – 22 laptopy
  • SP w Duczkach – 20 laptopów
  • SP w Leśniakowiźnie – 15 laptopów

Razem 57 laptopów za ponad 203 tysiące złotych.

 

Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. ,, Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin” (wartość całego projektu: 1 881 526,56, dofinansowanie: 1 787 450,23) oraz ,, Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin” (wartość całego projektu: 769 646,00, dofinansowanie: 731 163,70).