Konkurs „Legenda o Miśku” – PRZEDŁUŻENIE TERMINU

Konkurs „Legenda o Miśku” - PRZEDŁUŻENIE TERMINU

UWAGA! Na prośbę mieszkańców zainteresowanych udziałem w konkursie przedłużamy termin zgłaszania prac do poniedziałku 25 lipca 2022 roku włącznie! Publikacja wyników nastąpi w dn. 27 lipca, w Międzynarodowy Dzień Bezpańskiego Psa. 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy regulaminu:
• 1.3: Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2022 roku włącznie.
• 2.7: Prace należy złożyć do skrzynki podpisanej Konkurs „Legenda o Miśku”, umieszczonej przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 (wejście główne od strony Starostwa Powiatowego jest nieczynne). Nieprzekraczalny termin wpłynięcia prac to 25 lipca 2022 roku (włącznie) w godzinach pracy Urzędu.
• 3.2: Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 26 lipca 2022 r., a publikacja wyników odbędzie się w dn. 27 lipca 2022 roku.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. Regulamin wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępny jest do pobrania na dole strony.

Do konkursu dopuszczone są prace wykonane w różnych formach z następującymi zastrzeżeniami:
a) Opowiadanie, wiersz lub inna forma opisowa o objętości nieprzekraczającej 2500 tysięcy znaków ze spacjami (słownie: dwa i pół tysiąca znaków) złożone w formie maszynopisu;
b) Praca artystyczna w formacie A4 (nie złożony), wykonana dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu, komiksu), umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego i druk. Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane.
c) Zdjęć z krótkim opisem, maksymalnie 1000 znaków (słownie: jeden tysiąc znaków).
Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.

Prace należy złożyć do skrzynki podpisanej Konkurs „Legenda o Miśku”, umieszczonej przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 (wejście główne od strony Starostwa Powiatowego jest nieczynne). Nieprzekraczalny termin wpłynięcia prac to 25 lipca 2022 roku (włącznie) w godzinach pracy Urzędu.  r.. Publikacja wyników nastąpi w dn. 27 lipca, w Międzynarodowy Dzień Bezpańskiego Psa.


Jest wiele rzeźb, jednak ta, która stanęła w centrum Wołomina jest wyjątkowa. Przypomina historię psa, który przez większość swojego życia był bezdomny, ale miał wielu przyjaciół, dzięki którym wiódł spokojne życie na ulicy. Wielkiego i sympatycznego Miśka do dziś wspominają mieszkańcy. To właśnie wszystkich, którzy mają wspomnienie z nim związane zapraszamy do udziału w naszym konkursie „Legenda o Miśku”.

Chcemy, żeby pamięć o tym dzielnym czworonogu przetrwała dla następnych pokoleń. Dlatego oprócz rzeźby będziemy zebrać wspomnienia i pamiątki po Miśku. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców do podzielenia się z nami swoimi historiami. Może nawet dzięki Wam uda nam się wspólnie przygotować książkę o jego przygodach.

Do konkursu dopuszczone są prace wykonane w różnych formach z następującymi zastrzeżeniami:
a) Opowiadanie, wiersz lub inna forma opisowa o objętości nieprzekraczającej 2500 tysięcy znaków ze spacjami (słownie: dwa i pół tysiąca znaków) złożone w formie maszynopisu;
b) Praca artystyczna w formacie A4 (nie złożony), wykonana dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu, komiksu), umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego i druk. Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane.
c) Zdjęć z krótkim opisem, maksymalnie 1000 znaków (słownie: jeden tysiąc znaków).
Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.

Prace należy złożyć do skrzynki podpisanej Konkurs „Legenda o Miśku”, umieszczonej przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 (wejście główne od strony Starostwa Powiatowego jest nieczynne). Nieprzekraczalny termin wpłynięcia prac to 6 czerwca 2022 roku (włącznie) w godzinach pracy Urzędu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 czerwca 2022 r., a publikacja wyników do dn. 10 czerwca 2022 roku.

Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Regulamin konkursu pn. „Legenda o Miśku” (.DOC)
Regulamin konkursu pn. „Legenda o Miśku” (.PDF)