Konkurs „Mój ogród – Oaza bioróżnorodności”

Konkurs "Mój ogród - Oaza bioróżnorodności"

Właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wołomin zapraszamy do udziału w konkursie „Mój ogród – Oaza bioróżnorodności”. Jeżeli Wasz ogród jest miejscem pełnym różnorodnych roślin oraz miejsc przyjaznych dla ludzi, zwierząt i owadów możecie zdobyć atrakcyjne nagrody!

Konkurs ogłoszony zostanie w dniu 5 czerwca 2024 r. (Dzień Ochrony Środowiska). Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 8 listopada 2024 r. Zgłoszenie do konkursu na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu, należy złożyć do dnia 18 października 2024 r., w siedzibie Organizatora, czyli w Urzędzie Miejskim w Wołominie, w Wydziale Ochrony Środowiska, w pok. 303, 304, 322, 323 lub mailowo na adres: wos@wolomin.org.pl. Zgłoszenia dokonywane poza ww. formularzem nie będą uwzględniane.

Komisja złożona z pracowników Wydziału Ochrony Środowiska po zebraniu wszystkich zgłoszeń dokona oceny zgłoszonych ogrodów. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie ogrodu do przeprowadzenia oględzin. W czasie oględzin wykonane zostaną fotografie potwierdzające spełnienie warunków określonych powyżej. Wybrane przez komisję, najciekawsze zdjęcia części ogrodów, uniemożliwiające ich lokalizację, mogą zostać rozpowszechniane w ramach działań promocyjno – edukacyjnych gminy Wołomin. Pod uwagę będzie brana:
• różnorodność gatunków i odmian występujących roślin, w tym udział gatunków miododajnych, stanowiących bazę pokarmową dla pszczół i innych pożytecznych owadów,
• obecność i liczba miejsc przeznaczonych dla zwierząt, np. domki, hotele dla owadów, oczka wodne, dziuple, stare, próchniejące kłody drewna, zimowiska w postaci skrzynek lub hałd z liści, trawy lub mchu, karmniki dla ptaków, poidełka, budki lęgowe itp.
• ogólna estetyka ogrodów.

Spośród zgłoszonych posesji wyłonione zostanie I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. Komisja konkursowa może nie wyłonić wszystkich laureatów w poszczególnych kategoriach, a także może przyznać nagrody ex aequo. Ocena Komisji jest ostateczna.

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 22 763 30 00, wew. 251 lub 22 763 30 18 lub mailowo: wos@wolomin.org.pl

Pliki (kliknij, aby rozpocząć pobieranie):
Regulamin konkursu „Mój ogród – Oaza bioróżnorodności” (.DOC)
Regulamin konkursu „Mój ogród – Oaza bioróżnorodności” (.PDF)