Konkurs na najładniejszą eko bombkę!

Konkurs na najładniejszą eko bombkę!

Zapraszamy uczniów przedszkoli i szkół podstawowych mieszkających w gminie Wołomin lub uczących się w placówkach na jej terenie do udziału w konkursie na najładniejszą eko bombkę! Zadanie polega na przygotowaniu ekologicznej ozdoby świątecznej. Celem naszej zabawy jest zwiększanie świadomości ekologicznej dotyczącej gospodarki odpadami, zachęcenie do ponownego wykorzystania odpadów, a także wdrażanie idei zero waste. Zgłoszone do konkursu prace zostaną wywieszone na choinkach ustawionych w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Do Konkursu dopuszczone będą ozdoby wykonane dowolną trwałą techniką plastyczną umożliwiającą zawieszenie ich na choince. Prace powinny zostać wykonane z surowców wtórnych, materiałów ekologicznych lub materiałów pochodzenia naturalnego. Waga i wielkość ozdoby muszą umożliwić jej zawieszenie na choince. Do wykonania ozdób nie mogą zostać wykorzystane odpady niebezpieczne np. baterie, świetlówki itp. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.

Ozdoby należy złożyć w pokoju 306 Urzędu Miejskiego przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie (Wydział Gospodarowania Odpadami, III piętro). Nieprzekraczalny termin wpłynięcia prac to 14 grudnia 2022 roku (włącznie) w godzinach pracy Urzędu. Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu) – prace bez oświadczeń będą odrzucane. Ozdoby będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności z tematyką Konkursu oraz kreatywności twórców. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 19 grudnia 2022 r.

Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:
Kategoria A – dla dzieci uczęszczających do przedszkola,
Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III,
Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI,
Kategoria D – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII.
Spośród zgłoszonych ozdób choinkowych Komisja konkursowa wybierze w każdej kategorii wiekowej po 1 najładniejszej ozdobie oraz przyzna po 2 wyróżnienia.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin gminnego konkursu na najładniejszą eko bombkę wraz z oświadczeniami dla uczestników (.PDF)
Regulamin gminnego konkursu na najładniejszą eko bombkę wraz z oświadczeniami dla uczestników (.DOC)