Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie.

Termin składania ofert

Ofertę, wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie”, w terminie do 12 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (pokój 309, III piętro).

Więcej informacji dla zainteresowanych ogłoszeniem w załączniku poniżej:

Do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 122/202BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie.