Laborant w Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków – oferta pracy w PWiK

Laborant w Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków - oferta pracy w PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

poszukuje osoby na stanowisko:

Laborant w Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Wykonywanie badań fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych.
 • Pobieranie i transportowanie próbek wody, ścieków i osadów ściekowych do badań zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami i instrukcjami.
 • Udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych prowadzenie procesu walidacji/ weryfikacji.
 • Realizacja programu potwierdzenia ważności wyniku badań wykonywanych w laboratorium.
 • Opracowywanie wyników badań oraz sporządzanie raportów.
 • Udział w badaniach biegłości.
 • Czynny udział podczas audytów wewnętrznych i oceny PCA.
 • Samodzielna obsługa sprzętu, nadzór nad wyposażeniem, w tym kalibracja oraz sprawdzanie urządzeń.
 • Udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – kierunkowe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne.
 • Znajomość technik badań (spektrofotometrycznej, wagowej, miareczkowej, potencjometrycznej, nefelometrycznej, konduktometrycznej, elektrochemicznej).
 • Znajomości normy ISO 17025.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania MS Office (w szczególności MS Excel).
 • Dokładność, samodzielność, systematyczność w realizacji powierzonych zadań.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność za wykonywane zadania.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Doświadczenie w pracy w laboratorium oraz praktyczna znajomości metodyk badań wody, ścieków i osadów ściekowych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Realny wpływ na kształtowanie pracy i rozwój akredytowanego laboratorium.
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach.
 • Interesującą, odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się Spółce.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów

aplikacyjnych (cv oraz list motywacyjny) na adres:

praca@pwik.wolomin.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny) na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.”

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin. Adres do kontaktu: pwik@pwik.wolomin.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, aby rozpatrzyć dokumenty aplikacyjne kandydata do pracy. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas prowadzonego procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody dot. przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.