Miejscowy plan rewitalizacji – drugi etap konsultacji

zdjęcie z widokiem Wołomina

Latem rozpoczęliśmy konsultacje społeczne miejscowego planu rewitalizacji, Projektanci, urzędnicy i mieszkańcy rozmawiali o pomysłach i planach. Rozważali różne rozwiązania żeby już na etapie koncepcji móc wprowadzić je w życie. Jak to wyszło? Sprawdźmy!

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji, w którym będziemy pracować na gotowym już projekcie koncepcji planu. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją projektantów: Koncepcja urbanistyczna STARÓWKA (bezpośredni link do publikacji, PDF 9MB)

Najbliższe działania w ramach konsultacji to:

  • 15 listopada na naszej stronie internetowej udostępnimy ankietę dotyczącą zaprezentowanej koncepcji
  • 25 listopada o godzinie 17.00 zapraszamy do UM w Wołominie, sala 106 na otwarte spotkanie połączone z warsztatami (jeżeli względy sanitarne uniemożliwią spotkanie na żywo zorganizujemy je online)
  • stały punkt konsultacyjny w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji pokój 202 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, po uprzednim umówieniu się, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Uwagi można również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl w tytule  wpisując „Uwagi do koncepcji MPR″

Konsultacje zamkniemy mini publikacją podsumowującą nasze działania.

Uwaga! Jeżeli dopiero teraz dołączacie do naszych konsultacji oto krótkie wyjaśnienie tego, co robimy:

Naszym wyzwaniem rewitalizacyjnym jest  opracowanie MIEJSCOWEGO PLANU REWITALIZACJI. Skupimy się na terenie między ulicą Wileńską a torami kolejowymi (na odcinku od ulicy Przejazd po ulicę Legionów). Obszar ten śmiało możemy nazwać „wołomińską starówką”. Jest on bardzo ważny dla historii i tożsamości naszego miasta. Obecnie finalizowana jest przebudowa Centrum Przesiadkowego przy dworcu PKP Wołomin, dlatego powinniśmy, przy użyciu miejscowego planu rewitalizacji, przygotować przyszłe działania porządkujące i inwestycyjne. Planowane działania pozwolą zapobiec degradacji cennej części miasta oraz stworzyć prawidłowe mechanizmy dla działań zarówno inwestorów – właścicieli poszczególnych posesji, jak i samego miasta. Miejscowy plan rewitalizacji powinien być tworzony z Państwa czynnym udziałem.

Czym dokładnie jest miejscowy plan rewitalizacji? To szczególna forma planu zagospodarowania przestrzennego, jaka może być uchwalana dla obszaru rewitalizacji (po uprzednim uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji). Opracowanie służy do precyzyjnego określenia sposobu zagospodarowania obszaru zdegradowanego w sposób chroniący cechy i składniki cenne, a eliminujący tendencje niepożądane ze względu na interes całej społeczności. MPR może, oprócz regulowania zagospodarowania przestrzennego określać formy korzystania z przestrzeni i moderować profil działalności gospodarczej prowadzonej lokalnie. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie ingerują w stan aktualny (patrząc z perspektywy terminu ich wejścia w życie), ale w przyszły. Nie mogą nakazywać rozbiórki danego obiektu budowlanego ani zakazać prowadzenia danej działalności na nieruchomości – mogą jedynie określić to, jakie w przyszłości dany teren powinien mieć przeznaczenie i  zagospodarowanie.

Dziś, poprzez formę konsultacji społecznych chcemy Państwa – mieszkańców Wołomina zapytać: jaka ma być przyszłość wołomińskiej starówki, jak widzicie to miejsce za dziesięć, dwadzieścia lat?

Prosimy o zapoznanie się z INFORMATOREM (bezpośredni link do publikacji, PDF 4 MB), który jest również dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim.

Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Rewitalizacji prowadzimy w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”, którego celem jest wsparcie gminy w planowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: Przestrzeń dla partycypacji (bezpośredni link do strony).

Projekt realizuje Fundacja Stocznia wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich.