Miejscowy Plan Rewitalizacji „Starówka” – spacer i co dalej?

widok wołomińskiej ulicy z uczestnikami spaceru badawczego

W poniedziałek 28 czerwca br., mimo upalnego wieczoru, blisko 20 osób wzięło udział w spacerze studyjnym po obszarze objętym Miejscowym Planem Rewitalizacyjnym (MPR). Uczestnicy to aktywni mieszkańcy, członkowie Komitetu Rewitalizacji, eksperci z biura projektowego oraz pracownicy Wydziałów Urbanistyki i Rewitalizacji  Urzędu Miejskiego. Spacer badawczy miał  na celu wspólne określenie możliwości ożywienia funkcjonalnego, społecznego oraz estetycznego zdegradowanej części centrum miasta. Okazał się efektywnym instrumentem dialogu i możliwością poznania nowych, zaangażowanych w życia miasta wołominian. Sformułowano szereg wniosków, przedstawiono wiele pomysłów dot. wizji zmian. Interesujące były uwagi koncepcyjne projektantów planu, którzy patrząc „chłodnym okiem” jako eksperci z innego miasta dostrzegali zarówno pozytywne możliwości rozwojowe naszej starówki jak i wskazywali na tak zwane „stresory” czyli aspekty hamulcowe realizacji planu.

Nasze następne działanie w ramach konsultacji społecznych MPR to:

MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY, który uruchomimy 14 lipca (środa) w godzinach 14.00 – 18.00 w parku kieszonkowym na rogu ulic Warszawskiej i Legionów

Zapraszamy do osobistych odwiedzin, rozmowy, zadawania pytań i zgłaszania uwag.

Przypominamy o WYPEŁNIENIU ANKIETY  (bezpośredni link do ankiety) diagnozującej stan obecny.

widik ulicy widok wołomińskich ulic widok wołomińskiej ulicy