Miejscowy Plan Rewitalizacji – wypełnij ankietę, zapoznaj się z inwentaryzacją

wołomin z lotu ptaka

Rozpoczęliśmy konsultacje Miejscowego Planu Rewitalizacji. Można zapytać – dlaczego tak wcześnie, przecież nie ma jeszcze nawet koncepcji. I o to właśnie chodzi!

O ile każde opracowanie planistyczne ustawowo zapewnia mieszkańcom podstawowe formy uczestnictwa w procesie planistycznym takie jak składanie wniosków, wgląd w projekt oraz składanie uwag do projektu, to taka forma partycypacji w miejscach o skomplikowanej strukturze jest po prostu niewystarczająca.

Naszym celem jest poznanie zdania mieszkańców jeszcze przed przystąpieniem do procesu projektowego. Taka forma partycypacji społecznej czyli czynnego uczestnictwa zainteresowanych obywateli w procesie przedprojektowym pozwoli twórcom planu na dopasowanie go do realnych potrzeb użytkowników. Podstawowe informacje o tym czym jest MPR, informator dotyczący wołomińskiej starówki oraz inwentaryzację znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie Miejscowy Plan Rewitalizacji  (bezpośredni link do strony).

Prosimy WYPEŁNIJ ANKIETĘ  (bezpośredni link do ankiety) diagnozującą stan obecny.

Następnym etapem naszych konsultacji będzie spacer badawczy, który odbędzie się 28 czerwca o godzinie 17.00. Spotykamy się przy Pomniku Zesłańców Sybiru i Osób Represjonowanych znajdującym się na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Wilsona i Przejazd.