Mieszkańcy gminy Wołomin laureatem konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu

grafika z wyraźnie zarysowanym złotym laurem w centralnym punkcie oraz złotym medalem obrazującym pierwsze miejsce. Złoty medal znajduje się u góry na środku grafiki. W środku wieńca laurowego znajduje się napis mieszkańcy gminy Wołomin laureatem konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Kapituła X edycji Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu przyznała mieszkańcom gminy Wołomin tytuł Laureata w kategorii „Wolontariat w czasie epidemii”.

Czas epidemii pokazał na niespotykaną dotychczas skalę jaką empatią i szlachetnością cechują się mieszkańcy gminy Wołomin. Od pierwszych jej dni w naszej gminie powstało wiele oddolnych, spontanicznych inicjatyw w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa i łagodzenia skutków epidemii. Organizowane były zbiórki pieniędzy, szycie maseczek dla służb medycznych, przekazywanie środków czystości oraz artykułów spożywczych dla personelu wołomińskiego szpitala i hospicjum, a także pomoc seniorom i sąsiedzka pomoc potrzebującym.

Ten trudny czas odkrył również najlepsze oblicze wołomińskich przedsiębiorców, którzy wspierali akcje społeczne nie tylko finansowo, ale także użyczając swój prywatny sprzęt, dostarczając posiłki dla medyków, pracując ramię w ramię z wołomińskimi służbami czy dzieląc się wiedzą.

Do pomocy w prowadzonych zbiórkach, pakowaniu i roznoszeniu maseczek zgłosili się urzędnicy, Radni Rady Miejskiej z Klubu Pozytywny Wołomin, Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich, uczniowie szkoły mundurowej PUL, ich rodzice oraz wolontariusze.

Nie sposób opisać wszystkich antycovidowych działań wolontariackich z terenu gminy Wołomin. Nie sposób też wybrać, które z nich miało największą wagę, dlatego do nagrody zgłoszeni zostali wszyscy mieszkańcy.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie: