Modernizacja DW 634 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego

droga asfaltowa, bloki

Modernizacja DW 634 jest przewidziana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Środki na realizację zadania zaplanowano w podziale na lata:
2021 ➡️ 10,9 mln
2022 ➡️ 45 mln
2023 ➡️ 35 mln
2024 ➡️ 72,4 mln

Informacje można znaleźć w Uchwale 127/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2020 r. https://www.mazovia.pl/…/uchwal…/uchwala,4160,12720.html