Przebudowa DW 634 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego

droga asfaltowa, bloki

Modernizacja DW 634 jest przewidziana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego.

Środki na realizację zadania zaplanowano w podziale na lata:
2021 – 10,9 mln;
2022 – 45 mln;
2023 – 35 mln;
2024 – 72,4 mln.

Informacje można znaleźć w Uchwale 127/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2020 r. https://www.mazovia.pl/…/uchwal…/uchwala,4160,12720.html (aktywny link do uchwały).