Obsługa wniosków o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy od 16 marca 2022

Ukraina Uwaga

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 marca 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 4–10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) ogłasza się, co następuje:
Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 4–10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustanawia się na dzień 13 marca 2022 r., z tym, że termin powszechnego uruchomienia obsługi wniosków, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, ustanawia się na dzień 16 marca 2022 r.

 

ОГОЛОШЕННЯ MINISTRA CYFRYZACJI від 12 березня 2022 року про визначення дати впровадження технічних рішень, що уможливлюють застосування положення ст. 4-10 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

На підставі ст. 114 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Журнал законів, ст. 583) оголошується:

Термін виконання технічних рішень, що дають змогу застосувати положення ст. 4-10 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни 13 березня 2022 року з умовою, що дата повного запуску розгляду заяв, зазначених у ст. 4 сек. 1 це Закону встановлено 16 березня 2022 року.