PESEL

solidarni z Ukrainą

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022

Ukraina Uwaga

Zamieszczamy film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski. Przygotowany materiał ma stanowić pomoc dla obywateli Ukrainy w wyjaśnieniu kroków związanych z nadaniem numeru PESEL, informacji dotyczących aplikacji mObywatel oraz czym jest Profil Zaufany. Link do filmu

nadawanie numerów PESEL

Od 16 marca możliwe będzie nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego br. Posiadanie numeru PESEL umożliwi zalegalizowanie pobytu na okres do 18 miesięcy, skorzystanie z opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej oraz podjęcie pracy. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem: 22 763 30 35. Niezbędne dokumenty: 1. Wypełniony

Ukraina Uwaga

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 marca 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 4–10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) ogłasza