Odetchnij na Placu 3 Maja – konkurs architektoniczny

Odetchnij na Placu 3 Maja - konkurs architektoniczny

Konkurs rekomendowany przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, numer 014/R/2021

Burmistrz Wołomina zaprasza architektów i architektów krajobrazu do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. 

Jest to konkurs jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny rekomendowany przez Oddział Warszawski SARP.

Nadsyłanie pytań/udzielanie odpowiedz dot. treści Regulaminu Konkursu: do dnia 18 października 2021 r.

Termin składania Prac Konkursowych: do dnia 3 grudnia 2021 r. godz. 14.00.

Wszelkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin Konkursu wraz z załącznikami, można znaleźć poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja (.pdf, 394 kB)
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wraz z wykazem osób oraz członków zespołu autorskiego który wykonywał pracę konkursową (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 123 kB) (.doc, 27 kB)
 3. Pełnomocnictwo (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 125 kB) (.doc, 22 kB)
 4. Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 95 kB) (.doc, 23 kB)
 5. Informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy  konkursowej i planowanych łącznych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla tych prac (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 106 kB) (.doc, 23 kB)
 6. raport podsumowujący konsultacje społeczne i informacje zebrane w formie ankiet (załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 832 kB)
 7. wytyczne projektowe zamawiającego (załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 177 kB)
 8. dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu) (link do pobrania pliku, .7z, 1,47 GB)
 9. zakres opracowania konkursowego (załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 14 MB)
 10. załącznik graficzny – mapa zasadnicza (załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu) (.7z, 611 kB)
 11. Plan adaptacji do zmian klimatu (załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 8 MB)
 12. Ogłoszenie o konkursie (.pdf, 422 kB)
Kategoria: