Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Informujemy o odwołaniu pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Legionów, oznaczonej jako działka nr ew. 276 o powierzchni 0,0537 ha, obręb geodezyjny 0028, 28, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00038968/0.

Przetarg miał się odbyć dnia 30 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Odwołanie przetargu jest związane z różnicą cen wskazanych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia i ogłoszeniu o przetargu.