Przetarg

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

ZARZĄDZENIE NR 38/2024 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 2.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 art. 67 ust. 2 pkt 2

komunikat

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 22.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Informujemy o odwołaniu pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Legionów, oznaczonej jako działka nr ew. 276 o powierzchni 0,0537 ha, obręb geodezyjny 0028, 28, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00038968/0. Przetarg miał się odbyć dnia 30 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Odwołanie przetargu jest związane z różnicą cen wskazanych w wykazie nieruchomości

Domek obrazek ilustrujacy

Zarządzenie Nr 297/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67