Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 2023

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 2023

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin poprzez zapewnienie miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym”

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert