Otwarcie Urzędu Miejskiego dla interesantów od 25 maja

Otwarcie Urzędu Miejskiego dla interesantów od 25 maja

Informujemy, że od poniedziałku 25 maja 2020 roku Urząd Miejski w Wołominie wznawia przyjmowanie interesantów. Czynne będzie tylko wejście główne. Odwiedzający są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni za pomocą płynu z dozownika dostępnego przy wejściu.

Po wejściu do Urzędu Miejskiego interesanci zostaną skierowani przez pracowników do poszczególnych komórek organizacyjnych. Poruszanie się po Urzędzie możliwe jest wyłącznie w towarzystwie jego pracownika! Na przybycie pracownika należy poczekać w Centrum Obsługi Mieszkańca (COM). Samodzielnie można poruszać się jedynie po wyznaczonej części COM (stanowiska podawcze, dowody osobiste, zameldowania i wymeldowania, Samodzielne Stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Koncesji, kasa, USC), po skierowaniu tam przez pracownika UM.

Uwaga! Przy jednym stanowisku obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów) może przebywać 1 osoba na jedno stanowisko obsługi lub pokój.
Kolejka do wejścia formuje się przed wejściem do Urzędu Miejskiego. W celu uniknięcia długiego oczekiwania zalecamy umawianie się telefonicznie na konkretne godziny.

Wprowadzone ograniczenia mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa interesantom oraz pracownikom Urzędu. Prosimy o przestrzeganie zasad oraz stosowanie się do poleceń personelu. Przypominamy, że większość spraw urzędowych można załatwić za pośrednictwem telefonu bądź maila oraz platformy ePUAP. Na stronie www.wolomin.org w poszczególnych działach znajdują się wszystkie potrzebne wnioski. Postarajmy się, w miarę możliwości, ograniczyć wizyty w Urzędzie do minimum.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i zakazów w związków z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z z 2020r., poz. 878):
1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
2. Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Kategoria: