Ponad 187 tys. zł dofinansowania dla gminy Wołomin

podpisanie umów

Pozyskiwanie zewnętrznych środków cały czas trwa i co najważniejsze jesteśmy w tym skuteczni! Otrzymaliśmy ponad 187 tys. zł dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego.

Podpisaliśmy dziś aż 7 umów na otrzymanie dofinansowania w kwocie ponad 187 tys. zł na realizację następujących projektów:

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Wołominie
Dofinansowanie: 19 600 zł

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka – OSP w Zagościńcu.
Dofinansowanie: 19 980 zł

Remont strażnicy OSP w Wołominie
Dofinansowanie: 25 000 zł

Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza w Gminie Wołomin
Dofinansowanie: 50 000 zł

Przeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w Gminie Wołomin
Dofinansowanie: 52 511 zł

„Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna”
Dofinansowanie: 10 000 zł

„Budowa oświetlenia w sołectwie Majdan”
Dofinansowanie: 10 000 zł