Ponowna prośba o wstrzymanie wycinki drzew z dn. 28.11.2023

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970 

W ślad za naszym pismem z dnia 21 listopada 2023 r. ws. prośby o wstrzymanie wycinki drzew w Wołominie w projektowanym pasie drogi wojewódzkiej nr 634 oraz w nawiązaniu do ustaleń z narady w dniu 23 listopada 2023 r. ponownie prosimy o wstrzymanie wycinki drzew, wg poniższej listy:

  1. lewa strona drogi: wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki od numeru (liczby porządkowej) 199 – dąb szypułkowy, włącznie do numeru 476 (liczby porządkowej ) dąb szypułkowy włącznie,
  1. prawa strona drogi: wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki od numeru (liczby porządkowej) 257 – dąbszypułkowy, włącznie do numeru 428 (liczby porządkowej) dąb szypułkowy włącznie.

Powyższe wskazania wynikają z przeprowadzonej przez nas analizy, po przeprowadzeniu oględzin w terenie. W naszej ocenie drzewa te powinny być zachowane ze względu na wysoką wartość przyrodniczą i pełnione funkcje w ekosystemie miasta.

Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o wstrzymanie wycinki ww. drzew i rozważenie możliwości ich pozostawienia.

Z upoważnienia Burmistrza
Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza

Skan wysłanego pisma (kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie):
Ponowna prośba o wstrzymanie wycinki drzew z dn. 28.11.2023 (.PDF)