Prawie 1,3 mln zł na rewitalizację gminnych kamienic

Prawie 1,3 mln zł na rewitalizację gminnych kamienic

Tchniemy nowe życie w wołomińskie kamienice. Pozyskaliśmy prawie 1,3 mln zł na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 25 sierpnia burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę z Janiną Ewą Orzełowską, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego w obecności pani Anny Katarzyny Brzezińskiej, radnej sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Po remoncie kamienice odzyskają świetność, zachowując swój wyjątkowy charakter. Rewitalizacja kamienic w Wołominie to jeden z naszych celów strategicznych.
Zrealizujemy go szybciej dzięki dobrej współpracy z województwem mazowieckim i rozumieniu znaczenia wspólnoty i wspólnego dziedzictwa. Rewitalizacja kamienic jest jednym z założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.