środki zewnętrzne

Aktywnie na Reja

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan w dn. 2 września 2021 roku podpisała umowę na dofinansowanie budowy siłowni plenerowej oraz toru rowerowego przy ul. Reja w Wołominie. Na ten cel otrzymaliśmy prawie 200 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Cieszymy się, że stworzymy kolejne miejsce aktywności, które będzie służyć naszym mieszkańcom. Współpraca i zaangażowanie są u nas podstawą rozwoju Wołomina.

Prawie 1,3 mln zł na rewitalizację gminnych kamienic

Tchniemy nowe życie w wołomińskie kamienice. Pozyskaliśmy prawie 1,3 mln zł na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 25 sierpnia burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę z Janiną Ewą Orzełowską, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego w obecności pani Anny Katarzyny Brzezińskiej, radnej sejmiku Województwa Mazowieckiego. Po remoncie kamienice odzyskają świetność, zachowując swój wyjątkowy charakter. Rewitalizacja kamienic w Wołominie to jeden z naszych celów strategicznych. Zrealizujemy go szybciej dzięki dobrej współpracy

Ponad 12 mln zł na poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych

Pozyskaliśmy ponad 12 milionów złotych na poszukiwanie wód termalnych w gminie Wołomin! Nasz wniosek do programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” został oceniony pozytywnie i w czwartek 12 sierpnia burmistrz Elżbieta Radwan podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu. Dzięki pozyskanym środkom zbadamy i ocenimy zasoby wód termalnych w Wołominie, które mogą stać się lokalnymi źródłami energii cieplnej.

Prawie 83 tys. zł dofinansowania na plac zabaw w Starych Grabiach

Pozyskaliśmy prawie 83 tys. zł dofinansowania na budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy SP w Starych Grabiach. To niezwykle wyczekiwana inwestycja, na którą w ramach głosowania na społeczne wnioski do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020 zagłosowało prawie 1000 mieszkańców. Na nowym placu zabaw zostanie zamontowany zestaw m.in. ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, huśtawki, piaskownica i stół do gry w szachy. Plac zabaw będzie uzupełnieniem niedawno zrealizowanej w jego sąsiedztwie inwestycji –

logotyp virtual WOF

    Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 52 984 621,60 zł Wkład własny: 13 698 931,16 zł Wartość dofinansowania: 39 285 690,44 zł Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie: