Prognozowana jakość powietrza 1-2.10.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10

komin dym

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 01.10.2020 r. godz. 15.00
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 01.10.2020 r. do dnia 02.10.2020 r.
Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 01.10.2020 r. i na dzień 02.10.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. W godzinach południowych zaczęły szybko rosnąć stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, mając na uwadze obserwowane wysokości stężeń tego zanieczyszczenia na stacjach monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim i województwach sąsiednich, istnieje wysokie ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10.

Do pobrania:

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10