Prognozowana jakość powietrza 17.12.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10

komin dym

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ w Warszawie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 17.12.2020 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 17.12.2020 r. do godz. 24.00 dnia 17.12.2020 r.
Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 17.12.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=mazowieckie&rwms=true oraz wyników pomiarów jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska.

Do pobrania:

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego_PM10