Prośba o wstrzymanie wycinki drzew w Wołominie z dn. 21.11.2023

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970 

W związku z rozpoczęciem przez Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970, zwracam się z uprzejmą prośbą o wstrzymanie wycinki drzew w Wołominie oraz ponowne przeanalizowanie konieczności  wycinki drzew w projektowanym pasie drogowym. 

Z upoważnienia Burmistrza
Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza

Skan wysłanego pisma (kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie):
Prośba o wstrzymanie wycinki drzew w Wołominie z dn. 21.11.2023 (.PDF)