Prośba o wyjaśnienie sytuacji związanej z odstąpieniem Wykonawcy od ustaleń z dn. 1.12.2023

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970 

W nawiązaniu do spotkania roboczego w Zielonce w dniu 23 listopada br. oraz naszych pism z 21 i 28 listopada, uprzejmie proszę o wyjaśnienie sytuacji związanej z odstąpieniem Wykonawcy od ustaleń, które zostały przyjęte w ramach ww. rozmów.

Gmina Wołomin (zgodnie z ustaleniami):

  • dokonała przeglądu drzew w obszarze inwestycji;
  • skierowała pismo z wnioskiem o wstrzymanie prac na czas analizy oraz zmian umożlwiających zachowanie drzew;
  • na sesji  w dniu 30 listopada Rada Miejska dokonała zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji dendrologicznej.

Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców,  proszę o wyjaśnienia dotyczące naruszenia  zasad bezpieczeństwa w trakcie prowadzonej wycinki drzew w pasie drogi wojewódzkiej 634 w dniu 1 grudnia 2023 roku.​ W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę środowiska oraz stan inwestycji bardzo proszę o bezzwłoczną odpowiedź w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Z upoważnienia Burmistrza
Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza

Skan wysłanego pisma (kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie):
Prośba o wyjaśnienie sytuacji związanej z odstąpieniem Wykonawcy od ustaleń z dn. 1.12.2023 (.PDF)