Rozpoczyna się rozbudowa ul. Legionów w Wołominie

Rozpoczyna się rozbudowa ul. Legionów w Wołominie

Ulica Legionów należy do głównych dróg w gminie Wołomin – jej remont jest konieczny. Wykonawca wszedł już na teren budowy. Prace mają potrwać do października br.

W ramach inwestycji na odcinku ul. Legionów od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej zostanie wybudowana nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa oraz zjazdy do posesji i kanał deszczowy wraz z koniecznymi wpustami. Przebudowane zostaną również sieć i przyłącza wodociągowe oraz oświetlenie uliczne. Inwestycji towarzyszyć będą nasadzenia zieleni. Całkowity koszt inwestycji to 5,5 mln zł. Gmina Wołomin na rozbudowę ulicy Legionów pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3,5 mln zł.