Legionów

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów, gmina Wołomin, oznaczona jako działki nr ew. 226/14 o powierzchni 0,0045 ha, 275/4 o powierzchni 0,0701 ha, 276/9 o powierzchni 0,8667 ha, 282/5 o powierzchni 0,7700 ha, 283/4 o powierzchni 0,7705 ha, z

Ponad 3,5 mln zł na rozbudowę ul. Legionów

Gmina Wołomin pozyskała 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej. Całkowity koszt inwestycji to prawie 4,5 mln zł. Dofinansowanie z RFRD w wysokości ponad 5 mln zł otrzyma również droga powiatowa al. Niepodległości. Gmina Wołomin przygotowała tę powiatową drogę do kompleksowej inwestycji poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, na którą przeznaczono prawie 4 mln zł (z

widok ul. Legionów

Marzy ci się zielony Wołomin? Świetnie! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych  projektu zieleni w ul. Legionów na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Żelaznej oraz zagospodarowanie zielenią terenu na skrzyżowaniu z ul. Lipińską. Konsultacje odbędą się w dniach 22 listopada – 10 grudnia 2021 W jaki sposób będzie można się zapoznać z projektem/wypowiedzieć? 22 listopada na naszej stronie internetowej udostępnimy ankietę dotyczącą zaprezentowanego projektu  – projekt do obejrzenia