Stacja Uzdatniania Wody Graniczna przeszła lifting

Stacja Uzdatniania Wody Graniczna

Ponad 760 mb nowych rurociągów przy zachowaniu jakości i ciągłości dostaw wody. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 1,5 mln netto.

Zakończyliśmy wymianę rurociągów wewnętrznych na SUW Graniczna w Wołominie. Wymieniliśmy ponad 760 mb rurociągów z PVC na rurociągi ze stali kwasoodpornej. Wykonaliśmy również pełen przegląd armatury towarzyszącej. Tak duża inwestycja z zachowaniem ciągłości usług mogła zostać przeprowadzona tylko dzięki doświadczonym i profesjonalnym pracownikom PWiK Wołomin.

SUW Graniczna dostarcza ok. 90% wody dla gminy Wołomin oraz Kobyłka. W najbliższej perspektywie na SUW Graniczna planujemy remont odcinków tłoczących wodę na miasto i modernizację systemu SCADA. Więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia opublikujemy po jego zrealizowaniu.