Szykujemy się do rozpoczęcia prac budowlanych przy DW 634

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 czekaliśmy ponad 30 lat. Przez ten czas wielokrotnie zmieniali się włodarze i osoby odpowiedzialne za projekt. Inwestycja jest trudna – wiedzieliśmy to od początku. Długotrwałe prace, objazdy, uciążliwości związane z ruchem ciężkiego sprzętu i… drzewa, z których część (w pasie przebudowy) została przeznaczona do wycinki.

Inwestorem i właścicielem drogi nr 634 jest województwo mazowieckie. Przebudowa realizowana jest na podstawie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Inwestycje prowadzone na podstawie takiej decyzji nie wymagają zgody stron, których dotyczą (właścicieli nieruchomości objętych decyzją).

Gmina nie ma możliwości decyzyjnych w zakresie tej inwestycji, ale aktywnie dążymy do najlepszych rozwiązań dla naszych mieszkańców. Zabiegaliśmy o jak najwcześniejszy termin budowy odcinka Wołomin i walczymy o dogodne dla mieszkańców objazdy.

Na spotkaniach koordynacyjnych z sukcesem wnosiliśmy o zmiany korzystne dla Wołomina (rondo na skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i al. Niepodległości przy BP), poprosiliśmy również o pilne zwołanie spotkania z przedstawicielami MZDW w sprawie drzew. Z projektu zagospodarowania terenu wynika, że dopiero „po wytyczeniu elementów do budowy w terenie wykonawca dokona oceny zasadności wycinki poszczególnych drzew i krzewów”, dlatego w trybie pilnym skierowaliśmy pismo do MZDW o ponowne przeanalizowanie projektu pod kątem możliwości pozostawienia jak największej liczby drzew i odpowiedniego zabezpieczenia ich podczas prac budowlanych.

Jesteśmy gotowi wesprzeć wykonawcę pomocą eksperta, z którego wiedzy korzystamy przy najtrudniejszych inwestycjach, na których udało nam się zachować najcenniejsze drzewa (Traugutta, Wesoła). Przekażemy inwestorowi również Państwa uwagi.

Przebudowa DW 634 jest konieczna. Wiemy, że w nadchodzących miesiącach czeka nas wiele trudności, ale będziemy dążyli do wprowadzenia optymalnych rozwiązań dla mieszkańców naszej gminy.