cyfrowa gmina

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt wszystkie gminne szkoły podstawowe, teraz przyszedł czas na przedszkola i Urząd Miejski! Na ten cel gmina Wołomin pozyskała ponad 700 tys. zł. Tak kompleksowa cyfryzacja naszej gminy jest możliwa dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*. Na mocy podpisanej umowy zakupione zostaną komputery oraz monitory interaktywne, które trafią do podległych gminie przedszkoli oraz laptopy i urządzenia wielofunkcyjne dla Urzędu Miejskiego. Jest to drugi

cyfrowa gmina

Pozyskaliśmy 700 tys. zł z projektu „Cyfrowa gmina”. Środki przeznaczymy na zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie i jednostkach podległych oraz na wdrożenie rozwiązań, które poprawią jakość usług cyfrowych świadczonych mieszkańcom i usprawnią komunikację. *Dofinansowanie na realizację Projektu otrzymaliśmy ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.