dyrektor

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie. Termin składania ofert Ofertę, wraz z Oświadczeniem należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie”, w terminie do 8 lipca 2022 r. do godz. 13.30 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (pokój

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie. Termin składania ofert Ofertę, wraz z Oświadczeniem należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie”, w terminie do 8 lipca 2022 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (pokój

Praca dyrektor OPiTU

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie. Zachęcamy do udziału w rekrutacji, która trwa do 14 marca 2022 roku. Treść ogłoszenia o konkursie dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Do pobrania: Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień –Samodzielnego

przekazanie kwiatów dla dyrektor

Pyza Wędrowniczka wzbudza uśmiech na twarzach tych, którzy kojarzą ją z telewizyjnego ekranu oraz u dzieci z naszego Przedszkola nr 2, którego mała Pyza jest patronką. W tej placówce jak w bajce – jest gwarno, wesoło i nie brakuje przygód! Przez kolejnych 5 lat nad pracą placówki i rozwojem jej podopiecznych będzie czuwać pani Ewa Walachnia, której rodzicom przedstawiać nie trzeba. Wspaniały wychowawca, osoba zorganizowana i uwielbiana przez kolejne pokolenia

wizyta w szkole

SP nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie realizuje znakomicie swoją misję oraz wyróżnia się jakością wychowania. Kontynuację owocnej pracy na stanowisku dyrektora powierzyłam Pani Jolancie Gągale. To 5 kolejnych lat, które pozwolą na tworzenie uczniom optymalnych warunków dla ich rozwoju. Gratuluję Pani Dyrektor i życzę kolejnych lat atmosfery zaufania i niegasnącego zapału do kształtowania charakterów najmłodszych mieszkańców naszej gminy – napisała na swoim profilu Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.

wręczenie aktu na stanowisko dyrektora

Pani Małgorzata Posmyk otrzymała oficjalne powierzenie stanowiska dyrektora Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie. To okazja, aby wieloletnie doświadczenie i wiedza pani dyrektor procentowały satysfakcjonującymi osiągnięciami szkoły przez kolejne 5 lat! Sukcesy Szkoły to nie przypadek. To zaangażowanie i pasja. Pani Małgorzacie życzymy nieustającej energii i entuzjazmu do dalszej pracy oraz dobrych ludzi przy sobie, którzy z dumą będą nosić laur Przyjaciela Szkoły.

spotkanie Burmistrz Wołomina z dyrektor

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wspólnie z Karolem Rajewskim naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej spotkała się z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie. Rozmowa była okazją do podsumowań bieżących inicjatyw oraz dalszych planów w rozwój najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Rozwój oświaty w ogromnej mierze uzależniony jest od odpowiednio dobranej kadry dlatego warto inwestować w odpowiednich ludzi, dawać im narzędzia do realizacji pomysłów i czas niezbędny do wdrażania