Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Burmistrz Wołomina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie.

Termin składania ofert

Ofertę, wraz z Oświadczeniem należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie”, w terminie do 8 lipca 2022 r. do godz. 13.30 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (pokój 309, III piętro).

Więcej informacji dla zainteresowanych ogłoszeniem w załączniku poniżej:

Do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 177/2022 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie