Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie

Praca dyrektor OPiTU

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie. Zachęcamy do udziału w rekrutacji, która trwa do 14 marca 2022 roku.

Treść ogłoszenia o konkursie dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie