judo

Trenuj przez cały miesiąc za darmo

Uczniowski Klub Sportowy “SameJudo” współpracuje z gminą Wołomin od kilku lat. Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży. To idealna okazja, żeby spędzić czas bez telefonu i znaleźć przyjemność ze spędzania czasu aktywnie. Zajęcia w Wołominie będą odbywały się w poniższych szkołach w Wołominie: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im

Zakup specjalistycznej maty do judo

W dniu 6 czerwca 2023 r. Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” z siedzibą w Ząbkach przy ul. Powstańców 37/241, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na zakup specjalistycznej maty do judo. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

Klub samejudo na podium

W pierwszy weekend września zawodnicy Klub SameJudo wzięli udział w międzynarodowym turnieju judo – Cracow Judo Open. Była to pierwsza edycja tego turnieju w którym wzięło udział aż 749 zawodników z 98 klubów. Warto dodać, iż uczestnicy przybyli z 14 krajów. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym, tym bardziej cieszy nasz sukces aż 21 medali i drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Cieszymy się, z bardzo dobrego wyniku sportowego na

Ferie 2020 - bezpłatne treningi judo

Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” zaprasza wszystkie dzieci z naszej gminy na bezpłatne treningi judo. Na zajęcia może przyjść każdy! Oferta jest skierowana do osób, które nie są zawodnikami Klubu. Co należy zabrać? Luźny strój (jak na wf) oraz butelkę wody! Szczegóły oraz godziny treningów na stronie: https://www.samejudo.pl/post/grafik-trening%C3%B3w-w-ferie-1