konkurs

Konkurs „CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie ogłasza konkurs „CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa”. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa mazowieckiego. W konkursie przewidziane są dwie kategorie: film oraz praca plastyczna. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu powiatowym. Do komendy Powiatowej będą przesyłane prace konkursowe a następnie komisja wyłoni finalistów w obu kategoriach (odpowiednio po jednym

Bezpieczny Wołomin 2021

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Uczniowski Klub Sportowy Polska Grupa Krav Maga- Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Wołominie przy ul. Mickiewicza 41, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Bezpieczny Wołomin 2021”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się

I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich

Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe Koła Gospodyń Wiejskich w Równem zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego do wzięcia udziału w I Powiatowym Turnieju Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się dnia 16.10.2021r. w godz. 11:00-17:00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Strachówce. Koła Gospodyń Wiejskich, które są zainteresowane udziałem w turnieju proszone są o przesłanie załączników (załącznik nr 1 – karta zgłoszenia, załącznik nr 2

I edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza.html – aktywny link Konkurs został objęty

II edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Lejtmotywem tegorocznej edycji konkursu jest architektura modernizmu. Ideą przedsięwzięcia jest odkrycie lub zgłębienie wartości dziedzictwa architektury nowoczesnej, m. in. podczas wakacyjnych wycieczek po Mazowszu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września br. Regulamin i dodatkowe informacje są dostępne na stronie Organizatora (aktywny link) Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku Mazowsze serce

Harcerska Akcja Letnia 2021- Obóz w budach Lucieńskich

W dniu 21 czerwca 2021 r. Chorągiew Stołeczna ZHP ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod tytułem: Harcerska Akcja Letnia 2021-Obóz w Budach Lucieńskich. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

dziećmi z nagrodami

Nagrody już w rękach młodych zwycięzców! Wyobraźnia i umiejętności uczestników konkursu przeszły nasze oczekiwania. Wszystkie prace są piękną pamiątką jubileuszu 10-lecia Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania, a zwycięzcom serdecznie gratuluję! Pielęgnujcie swoje pasje plastyczne i bierzcie udział w kolejnych konkursach.

prace plastyczne

Na dobry początek Dni Wołomina przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego z okazji 10-lecia Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. Rozstrzygnięcie nie było łatwe. Do konkursu wpłynęło aż 89 prac. Nagrodzone zostały po dwie prace w każdej kategorii oraz przyznano pięć wyróżnień. Nagrody Burmistrza Wołomina otrzymują: Kat. A – Aleksander Dąbrowski Kat. B – Lena Ołdakowska Kat. C – Aniela Krukowska Nagrody Dyrektora OSiR Huragan otrzymają: Kat. A – Nela

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 190/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 10.06.2021 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): Zarządzenie 190/2021 (.PDF) Załącznik do zarządzenia Nr 190/2021 (.PDF)

wyniki konkursu na imiona dla pary sokołów

Znamy już imiona pary sokołów wędrownych, które w marcu br. osiedliły się na kominie wołomińskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Decyzją mieszkańców sokoły otrzymały imiona Zofia i Henryk, na cześć ważnych postaci związanych z Wołominem. Zwycięską propozycję zgłosił Maciej Łoś, który chciał tym sposobem uhonorować Zofię Nałkowską – patronkę wołomińskiego muzeum oraz Henryka Woyciechowskiego – założyciela Wołomina. Trafione imiona przyniosły autorowi upominki, które otrzymali również pozostali finaliści – pan Andrzej Wójcik i