Ulica Jodłowa już gotowa!

ulica Jodłowa

Ulica Jodłowa już w pełni gotowa dla mieszkańców. Zmieniło się wiele. W ramach inwestycji zbudowaliśmy jezdnię wraz z placem do zawracania, zbudowaliśmy elementy bezpieczeństwa ruchu, chodniki, zjazdy, pobocze, odwodnienia oraz zamontowaliśmy oświetlenie LED.

Jest ładniej i bezpieczniej!