Wołomin

Zarządzenie Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zarządzam co następuje. § 1 Przeznacza się do oddania

Zarządzenie Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.

Turniej pod balonem

Jedyny taki turniej pod balonem o Puchar Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina już za nami. Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu to nie tylko praca z dokumentami i wiele godzin dyskusji przy stole, ale również miłe wydarzenia – jak na przykład turniej piłki pod balonem. Blisko stu małych piłkarzy od wczesnych godzin rywalizowało ze sobą pod kopułą Football Arena Wołomin W imieniu Pani Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku

Czwarta edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, została przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób wypoczywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Bezpośrednimi adresatami działań są dzieci, młodzież oraz osoby

157 rocznica powstania styczniowego

“Historia to świadek czasów, światło prawdy, żywa pamięć, mistrzyni życia, zwiastunka przeszłości” – słowa rzymskiego historyka Tytusa Liwiusza dotykają fundamentu tego, czym powinno być kultywowanie pamięci. W niedzielę 26 stycznia 2020 r. stanęliśmy jako świadkowie żywej Pamięci, by oddać hołd powstańcom styczniowym. Cieszę się, że ta rocznica w Gminie Wołomin obchodzona jest godnie i podniośle – dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczyniają. Nasza pamięć i duma ze wspólnej historii

Turniej Tańca „Creative Dance” o Puchar Burmistrza Wołomina

Niedziela 26 stycznia upłynęła Szkole Podstawowej nr 2 w duchu tańca, sportowej rywalizacji i uśmiechu. Pod Patronatem Burmistrza Wołomina odbył się Turniej Tańca „Creative Dance” o Puchar Burmistrza Wołomina– młodzi tancerze dali z siebie wszystko, a sala była pełna pozytywnej energii i uśmiechu. Taniec naprawdę łączy ludzi!

Zmiana numeru rachunku bankowego do rozliczeń niektórych podatków

Od 1 stycznia 2020 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat z tytułu: – podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, – podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych. WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA NUMER KONTA: 09 1240 6973 1111 0010 9502 2061

Zimowy obóz sportowy

W dniu 30 grudnia 2019 r. Klub Karate KYOKUSHIN Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. Armii Krajowej 81, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem : Zimowy obóz sportowy. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a altany śmietnikowe

Zmiany wprowadzone w ostatnim czasie przez Sejm w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na mieszkańców oraz zarządców nieruchomości nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednym z częstych problemów i wyzwań, przed którymi staną przede wszystkim zarządy spółdzielni mieszkaniowych osiedli jest odpowiednie zabezpieczenie altan śmietnikowych. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości