Trwają rozmowy w sprawie przebudowy DW 634

spotkanie w sprawie przebudowy DW 634

W czwartek 23 listopada odbyły się dwa spotkania w sprawie przebudowy DW634. Podczas spotkania z Grzegorzem Obłękowskim – dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan omówiła możliwości zachowania drzew oraz kwestie zorganizowania objazdów, tak by przebudowa tej ważnej drogi była dla naszych mieszkańców jak najmniej uciążliwa.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania:
• Zatwierdzoną organizację ruchu przedstawimy Państwu najszybciej jak to możliwe i z największym możliwym wyprzedzeniem.
• W sprawie drzew burmistrz Wołomina zaapelowała o zdecydowanie większą liczbę nasadzeń kompensacyjnych.
• Rozmawialiśmy też o szczegółowej analizie zasadności wycinki drzew. Dyrektor MZDW Grzegorz Obłękowski poparł nasze starania o zachowanie drzew wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe i podkreślił, że zespół, który zbierze się na późniejszym spotkaniu będzie już przygotowany, by wyjaśnić przedstawicielom urzędu, radnym, a potem mieszkańcom kwestie dotyczące drzew w obrębie inwestycji.

Na kolejnym spotkaniu przedstawiciele gminy Wołomin zadeklarowali, że z pomocą współpracującej z gminą ekspertki dr inż. Marzeny Suchockiej przygotują listę drzew, które naszym zdaniem mogą/powinny być zachowane oraz przesadzimy z terenu inwestycji młode drzewa w miejsca w których będą mogły wzrastać bezpiecznie.

Droga wojewódzka po przebudowie musi spełniać wyśrubowane wymogi bezpieczeństwa, dlatego jej projekt i realizacja jest tak skomplikowana. Pamiętajmy, że jest to jedna z dróg wojewódzkich o największym natężeniem ruchu w całej Polsce. Nie unikniemy niedogodności, ale możemy je zminimalizować i do tego właśnie dążymy.

O wszystkich decyzjach związanych z przebudową DW 634 będziemy informować na bieżąco.