Użyczenie gruntu pod altanę śmietnikową

Użyczenie gruntu pod altanę śmietnikową

W sprawie użyczenia gruntu pod altanę śmietnikową Wspólnota Mieszkaniowa powinna złożyć wniosek o użyczenie jej konkretnego gminnego terenu (podać nr działki, obręb, ulicę oraz na załączniku graficznym wskazać miejsce gdzie obiekt ma być zlokalizowany obiekt). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta umowa użyczenia na okres co najmniej 3 lat.

https://wolomin.e-mapa.net/ – link do mapy, na której można wskazać miejsce na planowaną altanę śmietnikową

Nr kontaktowy w Urzędzie Miejskim w Wołominie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 22 763 30 89
Ewentualne zgłoszenie robót budowlanych – Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Budownictwa tel. 22 346 11 10

Wniosek w wersji PDF
Wniosek w wersji DOC