Weź udział w tegorocznej edycji Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych

Weź udział w tegorocznej edycji Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych

Zapraszamy do zgłaszania projektów w ramach konkursu Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych edycja 2020 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 (GPR). Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego Gminnym Programem Rewitalizacji oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych w centrum Wołomina.

Konkurs ma charakter otwarty, a nabór trwa do wyczerpania środków finansowych.
Projekty na odpowiednim formularzu można zgłaszać w 3 kategoriach:
– mikrogranty dla organizacji pozarządowych,
– mikrowsparcie na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach,
– “Moje podwórko” (remont podwórek).

W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne, obywatelskie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne.
Minimalna kwota dofinansowania to 500 zł,a maksymalna 15 000 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Działania powinny wpisywać się w następujące obszary:

  • pobudzenie zaangażowania mieszkańców terenu objętego GPR w sprawy lokalne,
  • zachęcenie mieszkańców terenu objętego GPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
  • zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
  • wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
  • wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
  • poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Organizatorem konkursu jest Gmina Wołomin, projekty będą finansowane ze środków budżetu Gminy Wołomin.

Więcej informacji na temat programu udzielają pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie: 22 763 30 17; rewitalizacja@wolomin.org.pl, pokój 210 (II piętro).

Dokumenty do pobrania:

Regulamin – Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych

Formularz zgłoszeniowy projektu

Wzór zgody na wykorzystanie terenu

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w projekcie

Karta oceny projektu

Weź udział w tegorocznej edycji Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych

Kategoria: