Wniosek o odstąpienie od wycinki drzew występujących po południowej stronie drogi z dn. 6.12.2023

Grafika - fragment zdjecia na którym widać auta i napis: DW 634

Dot.: zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26 + 634 do km 31+970 

(…)

Z upoważnienia Burmistrza
Małgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy

Skan wysłanego pisma (kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie):
Wniosek o odstąpienie od wycinki drzew występujących po południowej stronie drogi z dn. 6.12.2023 (.PDF)