Wprowadziliśmy wykonawcę na teren inwestycji

Wprowadziliśmy wykonawcę na teren inwestycji

W czwartek 15 września br. wprowadziliśmy wykonawcę na miejsce odwiertu geotermalnego. Wykonanie odwiertu to jedyny sposób, by sprawdzić, czy pod Wołominem, zgodnie z badaniami wstępnymi płyną gorące źródła. Wykorzystywanie wód z głębin byłoby ogromną szansą dla gminy. Podziemne źródła mogą stać się lokalnymi źródłami energii cieplnej, co w obliczu kryzysu energetycznego nabiera jeszcze większego znaczenia.

Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego zostało powierzone firmie UOS DRILLING S.A. Wkrótce na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” rozpoczną się roboty przygotowujące do odwiertu. Na przełomie września i października mieszkańcom zostanie przedstawiona mapa z informacjami, które fragmenty terenu Ośrodka zostaną czasowo wyłączone z użytkowania. Jest to bardzo duża, trwająca kilka miesięcy inwestycja – o wszystkich etapach będziemy informować na bieżąco.

Gmina Wołomin znalazła się w elitarnym gronie gmin, które jako pierwsze pozyskały środki zewnętrzne na poszukiwanie wód termalnych. Ponad 12 milionów złotych na ten cel pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Wartość całego projektu przekracza 17 milionów złotych.