Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego w 2023 roku na terenie Gminy Wołomin

Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego w 2023 roku na terenie Gminy Wołomin

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego w 2023 roku na terenie Gminy Wołomin”.

Ogłoszenie

Zarządzenie 132/2020

edytowalny wzór oferty