Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 234/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 17.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem

Pobierz:
Zarządzenie 234/2020 (.PDF)
Załącznik do zarządzenia 234/2020 (.PDF)

Kategoria: